Az Elektrotechnikai és Elektronikai Intézet kutatása

 

 

Az intézet főbb kutatási területei:

Villamos energia minősége, zavar okok felderítése és azok hatásainak csökkentése, a zavarások megszüntetése, alacsony-frekvenciás vezetett és sugárzott zavarások, energiahatékonyság

Számítógéppel támogatott intelligens mérőrendszerek, méréstechnikai módszerek és mérőberendezések fejlesztése

Mechatronikai elemek villamos rendszereinek vizsgálata, modellezése és szimulációja

Különleges villamos motorok és hajtások

 

Alap-és alkalmazott kutatási projektek (2005-)

·BAROSS_EM07-EM_ITN3_07-2008-0039: Autóipari részegységek gyártási és felújítási rendszerébe integrálható automatizált tesztmódszerek és berendezések kifejlesztése, a minőségbiztosítás hatékonysága javítása érdekében.

·1. alprojekt: Módszer és eljárás újgenerációs feszültségszabályzók és generátorok mechatronikai szemléletű modellezésére és villamos paramétereinek vizsgálatára,

·2. alprojekt: Elektronikus vezérlésű behúzó tekercs és indítómotor tesztelése

·TéT Ro 12/05: Lineáris és forgógépes villamos hajtások állapot-felügyelete fejlett adatfeldolgozó eszközök segítségével. Partner: Kolozsvári Műszaki Egyetem

·TéT Ro 09/07: Ipari automatizálási rendszerekben alkalmazott forgó és lineáris elektromechanikus aktuátorok fejlett irányítási, állapot-felügyeleti és diagnosztikai módszereinek kutatása. . Partner: Kolozsvári Műszaki Egyetem

TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 „A felsőoktatás minőségének javítása kiválósági központok fejlesztésére alapozva a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein

3.5 projekt “Lineáris és forgó elektromechanikus aktuátorok villamos egységeinek vizsgálata, modellezése, alkalmas diagnosztikai módszerek fejlesztése”

3.6 projekt “Villamos hálózatok energiahatékonysági és minőségi vizsgálatának kutatása és fejlesztése

 

Ipari kutatások (2005-):

ÉMÁSZ NyRt, Miskolc

·Vezetett hálózati zavarok feltárása, a nagy- és kisfeszültségen tapasztalt magas villogás-mérték hatásának vizsgálata a kisfeszültségű hálózatra, a villamos energia minőségének ellenőrzése helyszíni mérések végzésével

·Villamos hálózati zavarok vizsgálata a Miskolc Nyugati villamos állomás környezetében a 0,4 kV-os fogyasztói hálózaton, tovább a Miskolc-Dél állomáson a 120/10 kV-os rendszeren, valamint az állomás környezetében a 0,4 kV-os fogyasztói hálózaton

·Vezetett hálózati zavarok feltárása az Ózd állomás környezetében

·Hálózati zavarok feltárása és a villamos energia minőségének ellenőrzése Kazincbarcikai körzetben

·120 kV-os villamos állomások vizsgálata, a villamos energia minőségének ellenőrzése

·Hálózati zavarok feltárása és a villamos energia minőségének ellenőrzése az ÉMÁSZ DAM Steel 120 kV-os és a 35 kV-os középfeszültségű rendszeren

·Hálózati zavarok feltárása és a villamos energia minőségének ellenőrzése az ÉMÁSZ 120 kV-os, a középfeszültségű és a 0,4 kV-os rendszeren

·Hálózati zavarok feltárása és a villamos energia minőségének ellenőrzése Miskolc Nyugati állomás körzetében és a Déli állomáson

·Villamos hálózatok, energetikai berendezések és rendszerek vizsgálata

·DAM villamos hálózatok, energetikai berendezések és rendszerek vizsgálata

·Nagyteljesítményű ipari villamos berendezések okozta zavarok és az üzembiztonságot veszélyeztető hálózati visszahatása vizsgálata, mérése

·Az ÉMÁSZ hálózatához csatlakozó DAM ívkemence okozta zavarok mértékének és gyakoriságának meghatározása a DAM és az OVIT állomásokon

·Az ÉMÁSZ hálózatához csatlakozó ózdi ívkemence okozta zavarok mértékének és gyakoriságának meghatározása a Sajóivánka- és az OVIT állomásokon

·Fogyasztásmérők távleolvasási rendszerének optimalizálása

·Távleolvasás kommunikációs rendszerének elemzése

·Jellegzetes villamos berendezések elektromágneses emissziójának mérése az EMC (elektromágneses összeférhetőség) meghatározásához

·Az elosztóhálózat különböző kivitelű közép/kisfeszültségű transzformátorállomásai elektromágneses emissziójának meghatározásához szoftveres segédlet kidolgozása gyakorlati alkalmazás céljára

·Telepítési irányelvek kidolgozása 22/11/0,4 kV-os transzformátorok és csatlakozásaik téremissziójának/környezeti zavarának minimalizálására

·Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. területén üzemelő Felsőzsolcai- és Bükkaranyosi szélerőművek által szolgáltatott villamos energia minőségének vizsgálata

·Kijelölt ipari parkok csatlakozási pontjain vételezett villamos energia minőségi mutatóinak és a káros hatásoknak feltárása, a káros hatások és a jelentkező zavarok terjedés irányának meghatározása, felderítése és védekezési módszerek kidolgozása

·Hangfrekvenciás központi vezérlés időprogram optimális kialakítás lehetőségeinek vizsgálata

·A kisfeszültségű hálózat átalakítási lehetőségeinek vizsgálata a szabálytalan vételezés megakadályozására

·Bojler csoportok teljesítményprofiljának meghatározása a középfeszültségű hálózat betáplálási pontjain

·Elektronikus mérők befolyásolási módjainak vizsgálata

·A villamos energia minőségének vizsgálata az ÉMÁSZ Hálózati Kft. területén kijelölt ipari parkok és villamos állmások csatlakozási pontjain

·Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. területén kísérletileg üzemelő teljesítmény LED-es közvilágítás villamos hálózati paramétereinek vizsgálata

Robert Bosch Elektromos Szerszámgyártó Kft., Miskolc

·Leállási idő mérésére alkalmas tesztberendezés mérésvezérlő szoftverének fejlesztése

·Új generációs elektromos kéziszerszámok RFI analízise

·Automata vizsgálópad tervezése szúrófűrészekhez

·Univerzális on-line regisztráló teszter fejlesztése

R. Bosch Elektronika Kft., Hatvan

·Vizsgálóberendezés komplett működési koncepciójának kidolgozása a műszerfalak gyártása során felpréselt mutatók magasságának aktív rendszerű ellenőrzése

National Instruments Hungary Kft.

·Tesztelési módszerek kidolgozása elektronikai áramkörök vizsgálatára NI-ELVIS rendszer alkalmazásával

·Interneten keresztül vezérelhető referencia laboratórium fejlesztése

·Tesztelési módszerek kidolgozása elektronikai áramkörök vizsgálatára NI-ELVIS II. rendszer alkalmazásával

PLES Zrt.

·A PLES Zrt. Kerékgyár, Borsodnádasdi üzem villamos energia rendszerének vizsgálata

HKIK Eger

·Kis-és középvállalkozások, ipari parkok villamoshálózatának költségcsökkentő diagnosztikájára alkalmas mérő- és analizáló rendszer fejlesztése és tesztelése

ELMŰ Nyrt., Budapest

·Az elosztóhálózat elemei villamos és mágneses terének közelítő számítása, ennek alkalmazhatósága a környezeti veszélyeztetés felmérésében 

·KÖF berendezés elektromágneses tere árnyékolásának kiegészítő fejlesztése

·Mire irányítja/kötelezi a "jó mérnöki gyakorlat" (GEP) alkalmazása fejlesztő tevékenységükben az ELMŰ/ÁMÁSZ illetékes szakembereit? tanulmány

·A Budaközép állomással egybeépített irodaház költségtakarékos, elektromágneses "kísérleti" árnyékolása

REMY Automotive Hungary Kft.

·Gépjármű elektronikus alkatrészek vizsgálata, tervezése

 

vissza