Szakdolgozat, diplomamunka

 

 

 

 

Szakdolgozat és diplomaterv követelményei:

 

Szakdolgozat ügyrend

 

Szakdolgozat mellékletek .doc formátumban

 

Témajavaslatok:

2017 JABIL ELMŰ/ÉMÁSZ BOSCH, Hatvan

 

Diplomaterv és szakdolgozat pályázatok

 

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) az erősáramú elektrotechnika területén diplomatervet, szakdolgozatot készítő MSc mesterszakos és BSc alapszakos hallgatók számára pályázatot hirdet. A pályázat célja, hogy ösztönözze olyan színvonalas diplomatervek, szakdolgozatok készítését, melyek a műszaki fejlődést, a racionális energia felhasználást mozdítják elő, továbbá a körülírt megoldások az iparban, az infrastruktúrában, a gazdaság különböző területein bevezethetőnek tűnnek, a gyakorlatban megvalósíthatók.

§  A díjazottak az iparág legnagyobb szakmai rendezvényén a MEE 2017. évi Vándorgyűlés Konferencia és Kiállításán ismertetik pályamunkájukat

  • Minden pályázó számára biztosítjuk egy prezentációs technika tréningen való részvétel lehetőségét

§  A Bíráló Bizottság által arra érdemesnek ítélt pályamunkáknál biztosítjuk, hogy pályamunkáját megjelentetjük az ELEKTROTECHNIKA című szakmai folyóiratban

  • A Bíráló Bizottság által arra érdemesnek ítélt pályamunkáknál  biztosítjuk, hogy bemutatkozzon a muszakivagyok.hu ajánló portálon, amelyet az iparág meghatározó cégei látogatnak a megfelelő utánpótlás biztosítása céljából
  • Az érvényes pályázatokat beküldőknek egy éves ingyenes MEE tagságot biztosítunk. A helyezettek három éves MEE tagságban részesülnek.

A részvétel feltételei:

§  2016. június 30. után és 2017. június 30-ig beadott és megvédett diplomaterv és szakdolgozat

§  A pályamunkának tartalmaznia kell:

Ř  egy maximum 6 oldalas összefoglalót, amely segítséget nyújt abban, hogy a Bíráló Bizottság meghozza döntését, továbbá alkalmas az ELEKTROTECHNIKA folyóiratban történő megjelentetésre (ehhez segédlet a http://www.mee.hu/cikk linken található).

Ř  a pályázó elérhetőségét (cím, telefon, e-mail)

Ř  a pályázó nyilatkozatát, amelyben hozzájárul, hogy a pályaművek a bíráló bizottság minden tagja számára hozzáférhetők legyenek, valamint, hogy a 6 oldalas összefoglaló az Elektrotechnika folyóiratban megjelenhet.

Ř  a diplomatervet/szakdolgozatot a feladatkiírással együtt

Ř  a tervet kiadó tanszék/intézet véleményét/ajánlását

Ř  a dolgozatnak a védés során felhasznált részletes bírálatát

Beküldési határidő: 2017. június 30.

A Bíráló Bizottság a pályaműveket két kategóriában értékeli: BSc szakdolgozat és MSc diplomaterv.

BSc szakdolgozatok

MSc diplomatervek

I. díj

70.000,- Ft

I. díj

70.000,- Ft

II. díj

60.000,- Ft

II. díj

60.000,- Ft

III. díj

50.000,- Ft

 III. díj

50.000,- Ft

Kiemelkedő környezettudatos megoldást nyújtó pályázat 50.000.- Ft-os különdíjban részesül.

A pályázat beadásának módja:

A pályaművet a kötelezően csatolandó, fent felsorolt anyagokkal együtt Google Drive fiókba kell feltölteni, a link birtokában történő megtekintési beállítással. A pályamű linkjét a palyazat@mee.hu email címre szükséges eljuttatni a beadási határidőig.

Információk, segítség a Drive használatához : https://www.google.com/intl/hu_hu/drive/

Esetleges kérdés esetén Szeli Viktóriához fordulhat a szeli@mee.hu email címen, a +36 30 490-8921 mobil, vagy +36 1 788-0520 vezetékes telefonszámon.

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület kizárólag a Bíráló Bizottság részére enged betekintést a pályaművekbe a pályázat elbírálása céljából. Harmadik személynek a beküldött dokumentumokat nem adja ki, azokat bizalmasan kezeli.

A beérkezett pályázatot a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Elnöksége által megválasztott Bíráló Bizottság értékeli. Az értékelő bizottság javaslatot tehet korlátozott számban arra érdemes pályamunka külön jutalmazására, vagy szakcikk formájában történő megjelenésére a Magyar Elektrotechnikai Egyesület ELEKTROTECHNIKA folyóiratában.

Üdvözlettel:

Szeli Viktória

Tanfolyamszervező
Mentor program operatív koordinátor

Magyar Elektrotechnikai Egyesület

Tel.: +36 1 788-0520, Mobil: +36 30 490-8921

Fax: +36 1 353-4069
Iroda: 1075 Budapest, Madách I. u. 5. III.em.

 

 

 

 

vissza