Az Elektrotechnikai és Elektronikai

Intézet története

 

 

Az intézet gyökerei még Selmecbányára nyúlnak vissza, ahol 1904-ben alapították meg Fizikai-Elektrotechnikai Tanszék néven. Az I. világháború után a tanszék Sopronba költözött. A tanszék 1947-ben Sopronban különvált Fizikai és Elektrotechnikai Tanszékekre. Az Elektrotechnikai Tanszék a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen 1950-ben alapított Elektrotechnikai Tanszékkel 1959-ben egyesült. A 70-es és 80-as években az oktatás és a kutatás az elektronika, mikroelektronika és méréstechnika irányában bővült. Ez a változás a tanszék nevében is megjelenítésre került, létrejött az Elektrotechnikai-Elektronikai Tanszék. A tanszék 1989-ben csatlakozott a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Karán alapított Informatikai Intézethez, majd az informatikai és a villamos oktatás jelentős megerősödése miatt az Automatizálási Tanszékkel 1998-ban megalapította a Villamosmérnöki Intézetet. Az intézet igazgatói: 1998-99 Prof. Dr. hc. Dr. Szarka Tivadar, 1999-2006 Prof. Dr. habil Ajtonyi István. A tanszék 2007-2013 között önállóan végezte munkáját, majd 2013. nov. 1-től ismételten megalakult a Villamosmérnöki Intézet két alapító tanszékkel. Az intézet első igazgatója Dr. Kovács Ernő volt, majd 2014-től Dr. Czap László vette át a vezetést. 2016. szeptember 1-től önálló intézetté alakult.

 

vissza

 

 

Korábbi tanszékvezetők:

 

Boleman Géza

1904-1947

Selmecbánya, Sopron

Dr. Simonyi Károly

1947-1954

Sopron

Vörös Imre

1954-1959

Sopron

Fischer György

1950 (őszi félév)

Miskolc

Csáki Frigyes

1951 (tavaszi félév)

Miskolc

Uray Vilmos

1951-1976

Miskolc

Dr. Szarka Tivadar

1976-1979,
1995-1999

Miskolc

Dr. Szentirmai László

1979-1995

Miskolc

Dr. Kovács Ernő

1999-2014

Miskolc

 

 

Érsek Dénes:

Az Elektrotechnikai Tanszék története (1974-ig)

 

111 éves évforduló